cover 12 شهریور 1400

سقفی زمینی WFF-1000H1

فن کویل زمینی
این مدل فن کویل معمولا به شکل مستطیل می باشد و به صورت روکار و توکار موجود است که مدل رو کار در سه حالت روبه رو زن، بالا زن، شیبدار موجود است
فن کویل سقفی زمینی
فن کویل سقفی زمینی به صورت افقی در سقف و عمودی در زمین قرار می گیرند و در دو مدل روکار و توکار موجود هستند، معمولا در زیر سقف کاذب نصب می شوند و فقط فیلترهای آن قابل مشاهده است