محصولات

تجهیزات کنترلی

محصولات تجهیزات کنترلی شامل انواع ترموستات ها، انواع گیج، انواع شیر های برقی و شیر های کنترلی، انواع سوئیچ های الکترونیکی، انواع ترانسمیتر، انواع سنسور، انواع کنترلر، لوازمات بخار، لوازمات چیلر و کمپرسور ها و تجهیزات جانبی آنهاست