محصولات

شیرهای کنترل و ایمنی

به شیرهایی که وظیفه ی محافظت از سایر تجهیزات ساختمان را داشته باشند شیر کنترل و ایمنی میگویند . و حفاطت آن ها به این صورت است که روی برخی از تجهیزات مثل مخازن تحت فشار در مجتمع های شیمیایی، دیگ های بخار الکتریکی، تانک های ذخیره گاز، توربین ها، بویلرها و… نصب شده مانع از خرابی یا انفجار می شود. جالب است بدانید که شیرهای ایمنی اتوماتیک هستند در نتیجه عموما آن ها را در نقاطی نصب می کنند که مجرای دارای فشار چیزی بیش از حد مجاز باشد یا دائما در نوسان قرار بگیرد به طور مثال برای سیستم های بخار نیز از شیر ایمنی استفاده می کنند، هدف از به کار بردن این قطعه محافظت در برابر فشار بیش از حد بویلر است، به طور کلی به دو دلیل این محصول به کار برده می شود، دلیل اول و مهم تر بالابردن ایمنی و دلیل دوم نیز حفاظت از سایر قطعات در برابر آسیب های احتمالی است شیر اطمینان : از شیرهای اطمینان برای سیالاتی که قابلیت تراکم پذیری دارند استفاده می شود. و بر روی قطعاتی مثل تجهیزات محتوای گاز، هوا و بخار قابل نصب هستند. عملکرد آن ها به این صورت است که دریچه ای که وظیفه ی انسداد را به عهده دارد و توسط یک فنر به نشیمن گاه آن می چسبد و زمانی که فشار گاز خیلی زیاد باشد به فنر غلبه کرده در نتیجه دریچه مسدود کننده از فاصله می گیرد و به همین ترتیب گازهای اضافی تخلیه شده و فشار کاهش می یابد شیر تخلیه فشار : به لحاظ ظاهری بسیار شبیه به شیر اطمینان است با این تفاوت که در این از شیرهای ایمنی فشار برای سیالات تراکم ناپذیر مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر آن عملکرد شیرهای اطمینان از شیرهای تخلیه فشار بیشتر است شیر اطمینان تخلیه ای : شیرهای اطمینان تخلیه ای هم به شیرهای اطمینان بسیار شبیه هستند با این تفاوت که شیرهای اطمینان تخلیه ای زمانی که فشار سیستم به نقطه ی تعریف شده برسد آرام آرام باز می شود در نتیجه اجازه نمی دهد که فشار بیش از آن چه که هست بیشتر شود