محصولات

کنترل و اندازه گیری دما

به طور کلی در اکثر محیط های صنعتی، دما یکی از کمیت هایی است که می بایست آن را کنترل یا اندازه گیری کنیم. به همین منظور انواع تجهیزات کنترل و اندازه گیری دما برای اندازه گیری و کنترل دقیق درجه حرارت سیالات و جامدات مختلف، مورد استفاده قرار می گیرند. از انواع تجهیزات کاربردی برای کنترل و اندازه گیری دما، می توان به موارد زیر اشاره نمود: انواع ترموسنسورهای دمایی انواع دماسنج ها انواع ترمومتر ها دماسنج فروسرخ ترمومتر بی متالیک ترموستات ها ترموکوپل دمانگار و … به طور کلی تجهیزات اندازه گیری دما به دو دسته تماسی (contact) و غیر تماسی (non-contact) تقسیم بندی می شوند